Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc

1 PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc.2 Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá ve...

5 downloads 220 Views 245KB Size