1.1 Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

1 PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlij...
Author:  Marina van Dijk

0 downloads 85 Views 287KB Size

Recommend Documents