Artikel 1 Begripsbepalingen Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon

1 Pagina 1 van Privacyreglement cliëntgegeven 1 en bewaartermijnen a. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Persoonsgegeven: een gegeve...
Author:  Henriette Lemmens

8 downloads 121 Views 165KB Size

Recommend Documents