Artikel 1 Begripsbepalingen Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1 PRIVACYREGLEMENT THIO PHARMA APOTHEKEN Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het in de apotheek, in het kader van...
Author:  Anja Lemmens

3 downloads 93 Views 824KB Size

Recommend Documents