1.1. Persoonsgegeven Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon

1 PRIVACY REGLEMENT Reglement te bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties door Preventix ten behoeve van arbodi...

1 downloads 90 Views 2MB Size

Recommend Documents