1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

1 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: H-IT Consultancy B.V. KVK Robijnboog BA Terneuzen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden...

6 downloads 212 Views 64KB Size

Recommend Documents