1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden

1 Algemene Voorwaarden MFFA Belastingadvies Deze algemene voorwaarden van MFFA Belastingadvies zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, overeen...
Author:  Laurens Dijkstra

5 downloads 191 Views 161KB Size

Recommend Documents