1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

1 Algemene voorwaarden d.d van toepassing op de opdrachten aan: Toli B.V., statutair gevestigd te Enschede; Kamer van Koophandel nr Deze voorwaarden w...
Author:  Dirk Maas

1 downloads 242 Views 122KB Size

Recommend Documents