1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1 Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 r...
Author:  Frank Peeters

34 downloads 143 Views 186KB Size

Recommend Documents