1. NUT EN NOODZAAK 2. ONDERSCHEID TUSSEN KENNIS EN INNOVATIE

1 Conceptversie 20 mei 20152 INHOUDSOPGAVE 1. Nut en noodzaak Onderscheid tussen kennis en innovatie Wat willen we bereiken? Hoe willen we dit bereike...
Author:  Ida de Graaf

10 downloads 177 Views 445KB Size