Visie, Missie en Strategie

1 Visie, Missie en Strategie Het is belangrijk om na te denken over visie, missie en strategie. Dat zorgt ervoor dat je: Een heldere denkrichting hebt...
Author:  Cornelis Bosmans

1 downloads 236 Views 307KB Size