Hoofdstuk 1. Visie, missie, doelstelling en strategie Visie Missie Doelstelling Strategie

1 Inleiding. Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag 2012 aan van de stichting Cares Kampen, Bureau voor Vluchtelingen- en Migrantenwerk. De belang...
Author:  Alexander ten Hart

6 downloads 197 Views 1MB Size