Missie, visie en strategie De missie, visie, doelstellingen, strategie en organisatie worden jaarlijks herzien en opnieuw geformuleerd

1 Het Nieuwe Theater maakt bestaand muziektheaterrepertoire met een grote zeggingskracht en creëert muziektheater in samenwerking met verschillen...
Author:  Hidde Simons

6 downloads 150 Views 569KB Size