Vektor Ruang 2D dan 3D

1 Vektor Ruang 2D dan D Besaran Skalar (Tidak mempunyai arah) Vektor (Mempunyai Arah)2 Vektor Geometris Skalar (Luas, Panjang, Massa, Waktu dan lain -...
Author:  Sudomo Tanudjaja

60 downloads 227 Views 2MB Size