TES-terapie v onkologii

1 1 TES-terapie v onkologii2 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléko...
Author:  Zdeňka Bláhová

27 downloads 344 Views 683KB Size