STANOVENÍ METODOLOGIE ZJIŠŤOVÁNÍ HODNOT VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ VÝSLEDKŮ PRO OPTP A ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍCH HODNOT V ROCE 2014

1 a STANOVENÍ METODOLOGIE ZJIŠŤOVÁNÍ HODNOT VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ VÝSLEDKŮ PRO OPTP 14 A ZJIŠTĚ...
Author:  Aleš Čech

21 downloads 366 Views 9MB Size