Overwegende dat dit de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor de burger ten goede zou komen;

1 POLITIEVERORDENING De gemeenteraad van de stad Turnhout, Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald...
Author:  Sandra de Croon

146 downloads 117 Views 776KB Size