Notulen vergadering d.d. 26 november Presentielijst. Agenda:

1 Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penn...
Author:  Gerda de Jong

8 downloads 160 Views 482KB Size