Moderní mikroskopie Elektronová mikroskopie (TEM, SEM) Mikroskopie skenující sondou

1 Moderní mikroskopie Elektronová mikroskopie (TEM, SEM) Mikroskopie skenující sondou Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Katedra experimentální fyziky Přír...

150 downloads 331 Views 2MB Size