LAMPIRAN 1. SOAL BAHASA JAWA

1 LAMPIRAN 1. SOAL BAHASA JAWA Stage 1 1. Pandhawa iku cacahe ana pira? a. 1 b. 2 c Sing dadi pambarepe Pandhawa yaiku? a. Arjuna b. Werkudara c. Yudh...
Author:  Devi Kurniawan

70 downloads 1689 Views 249KB Size