IFRS

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Au...
Author:  Bohumil Mašek

10 downloads 200 Views 236KB Size