IFRS) #

1 Fair value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS) # Dana Dvoř&...
Author:  Marta Tesařová

1 downloads 140 Views 221KB Size