Historický vývoj PJ. Vznik PJ a jej opodstatnenosť

1 OBSAH: 1. Kv alita priprav enosti stálej poriadkov ej jednotky, personálny výber do poriadkov ej jednotky, systém v &yac...
Author:  Přemysl Urban

608 downloads 417 Views 3MB Size