Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen

1 Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het...
Author:  Karel Devos

5 downloads 128 Views 176KB Size

Recommend Documents