kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen

1 Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen P...
Author:  Juliaan de Vries

5 downloads 180 Views 154KB Size

Recommend Documents