De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt

1 BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioen...
Author:  Juliana Wouters

5 downloads 158 Views 186KB Size

Recommend Documents