Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2016 tijdvak 1 dinsdag 17 mei uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen. Voor dit examen zijn ...
Author:  Merel Bogaerts

63 downloads 118 Views 139KB Size

Recommend Documents