Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zij...
Author:  Martina Jacobs

5 downloads 85 Views 270KB Size

Recommend Documents