Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei uur geschiedenis (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit exa...
Author:  Leen Abbink

5 downloads 81 Views 103KB Size

Recommend Documents