Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn ...
Author:  Gustaaf Maas

34 downloads 97 Views 123KB Size

Recommend Documents