Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag tijdvak 18 juni uur geschiedenis (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voo...
Author:  Samuël Moens

12 downloads 86 Views 122KB Size

Recommend Documents