Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2012 tijdvak 1 maandag 21 mei uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn ...
Author:  Renée Mertens

11 downloads 106 Views 114KB Size

Recommend Documents