Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen HAVO 2013 tijdvak 1 dinsdag 21 mei uur geschiedenis (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit exam...
Author:  Gustaaf Vedder

40 downloads 118 Views 120KB Size

Recommend Documents