Als palliatieve zorg uitmondt in palliatieve sedatie