âesk akciov trh jeho efektivnost a makroekonomické souvislosti

1 MDT: (437.3); (437.3) klasifikace JEL: E44, G11, G12, G14 klíãová slova: ãesk akciov trh teorie efektivních trhû teorie behaviorálních financí teori...

3 downloads 209 Views 136KB Size