5. Základní statistický rozbor

1 5. Záladí tattcý rozbor Záladí tattcý rozbor očívá ve výočtech a rezetac číel&...

32 downloads 84 Views 713KB Size