ROZBOR EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...
Author:  Marcela Staňková

36 downloads 146 Views 3MB Size