Základní mikrobiologický rozbor vody

1 Základní mikrobiologický rozbor vody Cíl: Stanovit celkový počet psychrofilních a mezofilních bakte...
Author:  Marie Šimková

102 downloads 235 Views 11MB Size