Základní mikrobiologický rozbor vody

1 Základní mikrobiologický rozbor vody Cíl: Stanovit celkový počet psychrofilních a mezofilních bakte...
Author:  Marie Šimková

22 downloads 128 Views 11MB Size