Základní mikrobiologický rozbor vody

1 Základní mikrobiologický rozbor vody Cíl: Stanovit celkový počet psychrofilních a mezofilních bakte...
Author:  Marie Šimková

97 downloads 187 Views 11MB Size