3. cvičení: Právní norma. Právní norma, pojem, struktura a prvky, klasifikace právních norem a jejich vlastnosti