STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

1 I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napj...
Author:  Bedřich Čech

87 downloads 796 Views 200KB Size