MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN

1 MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ (opakování) Co už víme? Kapaliny: jsou tekuté hladina j...
Author:  Eduard Rohla

237 downloads 1156 Views 933KB Size