Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

1 Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování2 1 Jakým směrem se šíří tlak?3 2 Chlapci si zhotovi...

151 downloads 487 Views 480KB Size