1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

1 Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - ...
Author:  Adam Bařtipán

18 downloads 1140 Views 349KB Size