1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

1 Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - bezúhonnost - spolehlivost - věk a občanství - tě...
Author:  Milada Havlová

6 downloads 320 Views 469KB Size