1991 Sb., o účetnictví

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/1991 Sb., o účetnictví jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/20...
Author:  Radovan Kadlec

6 downloads 273 Views 1MB Size