1991 Sb., o účetnictví

1 2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Část pátá - Inventarizace majetku a závazků 29 (1) Úče...
Author:  Josef Kraus

61 downloads 273 Views 640KB Size