1991 Sb. o účetnictví

1 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společen...
Author:  Nikola Konečná

33 downloads 262 Views 179KB Size