1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

1 ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993...
Author:  Otakar Matoušek

1 downloads 293 Views 122KB Size