ZAČLENĚNÍ ABSOLVENTA VYSOKÉ ŠKOLY DO PRACOVNÍHO PROCESU A JEHO SOUČASNÉ PROBLÉMY

1 SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS I 1...
Author:  Josef Mach

5 downloads 1107 Views 1MB Size