PROFIL ABSOLVENTA. Uplatnění absolventa

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost E...

69 downloads 462 Views 608KB Size