PROFIL ABSOLVENTA. Uplatnění absolventa

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost E...

52 downloads 272 Views 608KB Size